Ashi-Waza

Latest
 

hiza-guruma

09/10/2010
 

sasae-tsurikomi-ashi

09/10/2010
 

harai-tsurikomi-ashi

09/10/2010
 

deashi-barai

09/10/2010

 

okuri-ashi-barai

09/10/2010
 

kosoto-gari

09/10/2010
 

kosoto-gake

09/10/2010
 

osoto-gari

09/10/2010

 

osoto-otoshi

09/10/2010
 

osoto-guruma

09/10/2010
 

o-guruma

09/10/2010
 

ashi-guruma

09/10/2010

 

uchimata

09/10/2010
 

o-uchi-gari

09/10/2010
 

ko-uchi-gari

09/10/2010
Web Developer - Cedomir Djosic (email: ceda018@msn.com)